Linux – Plesk Panel Port değiştirme

SSH ile sunucumuza bağlanıp plesk panel arayüzünün portlarını değiştireceğiz. Güvenlik ya da farklı nedenlerden dolayı plesk panelinizin portlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

1 – SSH ile sunucunuza bağlanın
2 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf dosyasını açın ve burada yer alan portları değiştirin;
listen 8443 ssl;
listen 8880;
listen 127.0.0.1:8880 default_server;

3 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/ipv6_ports.inc dosyasını açın ve orada yer alan portlarıda değiştirin;
listen [::]:8443 ipv6only=on ssl;
listen [::]:8880 ipv6only=on;

4 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk_site_preview.conf dosyasını açın orada yer alan portuda değiştirin;
listen 127.0.0.1:8880;

5 – Son olarak servislerimizi restart edelim
# service sw-cp-server restart
# service sw-engine restart

 


Portlar kapalı olarak gelirse, portları açmak için yapamnız gereken işlem;

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport <portnumarası> -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport <portnumarası> -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir